Chính sách và điều khoản

  • Trang web này được điều hành bởi Party Supplies. Quý khách hãy đọc kỹ những điều khoản sử dụng và những điều kiện khi đăng ký trang web này. Khi sử dụng website này đồng nghĩa với việc bạn phải chấp nhận những điều khoản điều kiện sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với bất kì điều kiện, điều khoản nào, bạn sẽ không có quyền sử dụng trang web này dù bất cứ hình thức nào.
  • Website này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu cho người sử dụng.
  • Những thông tin trên website này được áp dụng cho người sử dụng trên phạm vi toàn cầu.
  • Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.